Condities

Winkelen bij ons is gemakkelijk, snel en betrouwbaar. Hieronder vind u de antwoorden op de meest voorkomende vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stel dan gerust uw vraag aan ons via bamboefurnitures@gmail.com en wij zorgen voor helderheid.

Ik heb een klacht. Wat nu?
– U dient dit binnen 72 uur na ontvangst van de goederen aan ons te melden.
– Op uitgevoerde werkzaamheden geven wij een maand garantie, te rekenen vanaf factuurdatum.
– De aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien wij daar niet van in kennis zijn gesteld en/of niet in de gelegenheid zijn gesteld te gebrek(-en) te herstellen.
– Risico van goederen gaat over op moment van ontvangst/verzending goederen. Elke aanspraak op garantie vervalt bij aanpassing(en), modificaties, onjuist gebruik (zie ook onze materiaal instructies).
– Onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing en onze materiaal instructies. Vraag om toezending.
– Graag ontvangen wij per email een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Vermeld uw naam en ordernummer, alsook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Mocht er een onvoorzienbare langere tijd nodig zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Inmeten, voorrijkosten, montage, parkeergeld, bamboe artikelen vormen aparte kosten en werkzaamheden. Een klacht over de montage heeft geen invloed op het inmeten, voorrijkosten, parkeergeld of bamboe artikelen.
Wij streven er naar klachten zo snel als mogelijk op te lossen, in sommige gevallen zal er een nieuw artikel moeten worden geproduceerd of zullen onderdelen moeten worden besteld. Houdt daarbij rekening dat hier enige tijd over heen kan gaan.

Wat moet ik doen als mijn bestelling beschadigd geleverd is?
U dient dit binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons te melden. Wij zorgen er dan voor dat het probleem, in overleg met u, zo snel mogelijk wordt opgelost. Op al onze producten hanteren wij 1 jaar garantie. Het risico van de zaak gaat over, op het moment dat u de goederen (cq.verzending) in ontvangst neemt.
Elke aanspraak op garantie vervalt bij aanpassing(en), modificaties, onjuist gebruik. Neem aub. contact met ons op in het gebruik/plaatsing/instructie van bamboe produkten, dit verreist deskundigheid.

Indien er van aansprakelijkheid op welke grond dan ook sprake van is,zijn wij van mogelijk op ons rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten van elke (in-) directe, gevolg-, vertragingsschade, gederfde omzet of winst. Een eventuele schadevergoedingsplicht is hoe dan ook beperkt tot maximaal dat deel van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Met een maximum van 2.500,00 euro. U vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

In afwijking van art.3:310 BW verjaart de rechtsvordering na 1 jaar, na aanvang van de dag dat wij bekend zijn gemaakt met zowel de schade als de aansprakelijkheid.

Wij hebben het recht om onze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitsluitend is het Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan,zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag Nederland.

Overmacht.
Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van ons liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan wij in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst door ons ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan ons, de klant, Intermediairs en/of financiële instellingen toebehoren en/of waarvan wij, de klant, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan ons of door haar ingeschakelde derden.

Wij wensen u veel plezier op onze website.

is football worth the brain(These rules have changed more than 40 times since 1876, sometimes to ensure safety as they will with brain injury issues; it’s just too much to figure out how to allow athletic women to play). There are, however, girls and women who play and play cheap nfl jerseys well. They have their own teams, and to date, have been most successful when dressed in lingerie. They also have an integrated ballast, which produces an electric current to pass through the vaporous mixture, exciting the gas molecules. In older CFLs, it took several seconds for the ballast to produce enough electricity to ramp up the excitation. Newer CFLs have more efficient ballasts and require a shorter warm up. Good afternoon and Thank you for taking time to join us for our third quarter 2007 earnings call. Joining me for today’s discussion is Sumner Redstone, our Executive Chairman; Leslie Moonves, the President and CEO of CBS; and Fred Reynolds, our Executive Vice President and CFO. Sumner will have some opening remarks and cheap jordan then turn the call over to Les and Fred for strategic and financial issues. On his knees, his head aching, his body shaking, his stomach churning, Golden Richards, in a cold sweat, would hover in his bathroom over the toilet in desperate search. He had to do something. There were no more painkillers no more Percodan pills in hockey jerseys the medicine cabinet or under the bed or in whatever hole he had chosen as the latest hiding place for his drugs. The poem cheap nhl jerseys is 24 lines long and Forrest has said that it contains 9 clues, although he has not specifically stated which parts are clues and which aren’t. In addition he has said that you do not need a map to solve it and that the clues need to be followed in order, which I found particularly hilarious. So basically you don’t need a map, the answer is contained in the 24 lines, they need to be followed in order but no one has found it in 3 years. It will be so interesting. We’re going to focus on what we have to focus on. And so fun. PESCA: Rice, who was promoting SAP business software, went on to say that great players cheap nfl jerseys love it when the game is on the line late. And certainly, members of the Ravens won’t be intimidated if that’s the case on Sunday. Of course, they’d probably also take a situation like Jerry Rice’s other two Super Bowl victories where his team beat its opponents by a combined 68 points.. When it comes to handicapping the NFL, I suggest you add these coaches to your bag of tricks and watch your profits grow.USA TODAY SPORTS WIREUSA TODAY Sports Week 6 NFL picksAtlanta at New Orleans: Falcons 9 1 ATS on Thursdays, including 6 NFL Jerseys China 0 vs. NFC South. Saints 1 6 ATS on Thursdays.Denver at Cleveland: Broncos 5 0 SU and ATS away in Game 6 of the season. Browns 0 6 SU and 1 5 Replica Oakleys ATS in this series.Cincinnati at Buffalo: Bengals 2 10 SU and ATS last 12 games in this series.
can a woman get pregnant during her periodSo, to judge that Melbourne is more advanced than the Saints today doesn’t mean that advantage will be maintained. The margin isn’t so great that the Saints can’t make wholesale football jerseys china it up in the space of one or two post seasons, through a judicious trade or two. The Saints, indeed, might have been on near level terms had they taken up the Greater Western Sydney offer and accepted picks 4 and 7 in exchange for pick no 1 last year.. Info Tech labeled us a trend setter and noted our strong market position. Additionally SearchNetworking gave Purview its Network Analytics’ 2014 Innovation Award. Finally and most importantly we moved significantly up into the right in the Gartner Magic Quadrants for both wired and wireless LANs and the data center. “A lot of rookies can’t say that [they played in postseason],” Rozier said. “Obviously, I played because of injuries, but just to be thrown in there as the next man means a lot. It just gave me the confidence that I can play at this level and I just want to keep Cheap Oakleys it going.”. It should be noted, wholesale football jerseys replica oakleys however, that it wasn’t Hogan’s biggest play of the night by any stretch. cheap jerseys With the field seemingly tilting in the Ravens’ favor and the margin cut to 3 (23 20), Brady found him for a 79 yard touchdown, suckering Cheap Jerseys from china half the Baltimore defense with play action. Hogan finished with 129 yards on five catches, and he’s now averaging 19 yards per catch this season (32 for 609).. A hint of that also caught on HBOs HARD KNOCKS, BRAGGING ABOUT Hacking another player’s ipad. You might want to check your facebobud. I was going to put something up there rude but then I saw the picture of your girlfriend and i felt bad. The game is pretty simple. In a standard Confidence Pool, you’re asked to pick the cheap jerseys winners of each NFL contest for the week (yep, all 16 games; less during bye weeks). Then you weight each pick with a number of confidence points between 1 and 16 (where higher is better). Neuroscience research has improved our understanding of the long term consequences of sports related concussion, but ethical issues related to the prevention and management of concussion are an underdeveloped area of inquiry. This article exposes several examples of conflicts of interest that have arisen and been tolerated in the management of concussion in sport (particularly professional football codes) regarding the use of computerized neuropsychological (NP) tests for diagnosing concussion. Part 1 outlines how the recommendations of a series of global protocols for dealing with sports related concussions (the 1st, 2nd and 3rd Consensus Statements on Concussion in Sport) have endorsed the use of NP testing.